logo*
Novinky
*
Působnost Rady
*
Složení Rady
*
Organizační struktura
*
Právní předpisy
*
Judikáty
*
Obvyklé postupy
*
Formuláře žádostí
*
Kalendář Rady
*
Zasedání Rady
*
*
Licenční podmínky
*
Licenční řízení
*
Územní rozšíření
*
Tiskové zprávy
*
Zpravodaj
*
Digitalizace
*
Rozpočet Rady
*
Výroční zprávy
*
Volná pracovní místa
*
Další informace
*
Úřední deska
*
Materiály k připomínkám
*
Názory členů Rady


------
  RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Krátká 10, 100 00 Praha 10
274 813 830, 274 811 826
274 810 885
info@rrtv.cz

ČESKÁ VERZE ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION ENGLISH VERSIONOdkazy na jiné servery

Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz
Český telekomunikační úřad www.ctu.cz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR www.psp.cz
Vláda ČR www.vlada.cz
Evropská unie - Komise - GŘ pro vzdělání a kulturu - útvar audiovizuální politiky europa.eu.int
Rada Evropy - GŘ pro lidská práva - mediální útvar www.coe.int
EPRA - Evropská platforma správních úřadů regulujících média www.epra.org
Asociace provozovatelů soukromého vysílání (rozhlasového) www.apsv.cz
Asociace televizních organizací www.ato.cz
Česká asociace kompetitivních komunikací (kabelových) www.cacc.cz
Sdružení privátních elektronických médií www.spem.cz


Další informace