logo


Odkazy na jiné servery

Portál veřejné správy ČR portal.gov.cz
Český telekomunikační úřad www.ctu.cz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR www.psp.cz
Vláda ČR www.vlada.cz
Evropská unie - Komise - GŘ pro vzdělání a kulturu - útvar audiovizuální politiky europa.eu.int
Rada Evropy - GŘ pro lidská práva - mediální útvar www.coe.int
EPRA - Evropská platforma správních úřadů regulujících média www.epra.org
Asociace provozovatelů soukromého vysílání (rozhlasového) www.apsv.cz
Asociace televizních organizací www.ato.cz
Česká asociace kompetitivních komunikací (kabelových) www.cacc.cz
Sdružení privátních elektronických médií www.spem.cz


Další informace