logo

Informace Úřadu Rady žadatelům ve vyhlášeném licenčním řízení

 • Formuláře žádostí na udělení licence najdete v oddíle formuláře žádostí.

 • Požadované náležitosti včetně formuláře žádosti je třeba dodat v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (1 originál s doklady + 3 kopie) a také v elektronické podobě – 2 kopie na datových nosičích.
  Elektronická verze slouží k rychlejšímu prostudování a dohledání konkrétní informace v rámci projektu a žádosti.
  Žádáme Vás o zpracování a řazení elektronické verze do 3 souborů následujícím způsobem:
  1. soubor: Vyplněná elektronická verze formuláře "Žádost o udělení licence".
  2. soubor - k části I. formuláře žádosti: Požadované doklady a informace naskenujte v rámci jediného souboru ve formátu MultipagesTIFF (Black&White 200dpi). (Multipage TIF(TIFF), je standardní grafický formát podporovaný základní aplikací Windows 9x a to konkrétně aplikací "Imaging for Windows" (standardně naleznete ve složce Start > Programy > Příslušenství > Imaging). Pomocí této aplikace lze soubor v požadovaném formátu též vytvořit (pomocí funkcí Vložit/Připojit stránku). Nejedná se o žádný specifický formát, ale o běžný standard. TIFF verze 6.0 Multipage v praxi znamená, že například u 30-ti stránkového dokumentu jsou všechny strany uloženy v jediném souboru a nikoliv ve 30-ti samostatných souborech.)
  3. soubor - k části II. formuláře žádosti: U souborů typu Microsoft Word použijte výhradně písma (fonty) Arial, Arial Narrow, Courier nebo Times New Roman, které jsou základní součástí operačního systému Microsoft Windows 95 a vyšší. Datové soubory mohou být uloženy na některém z následujících datových nosičů: disketa 3,5" (1,44MB) nebo kompaktní disk (CD-R).

 • Výše správního poplatku za podání žádosti je uvedena v části Základní normy - Sazebník správních poplatků http://www.rrtv.cz/zakony/sazebnik.html. Číslo účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti. Kopii dokladu o zaplacení přiložte k žádosti.