logo

Organizace,
kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných dle zákona č. 237/95 Sb. v platném znění
(v návaznosti na oblast výkonu související s provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle zákona č. 468/91 Sb. v platném znění)


název organizace IČO sídlo
Občanské sdružení DILIA,
divadelní a literární agentura
65401875 Praha 9, Krátkého 1
INTERGRAM,
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
537772 Praha 1, Na Poříčí 27
OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 63839997 Praha 6, Československé armády 20
OCHRANNÁ ORGANIZACE AUTORSKÁ -Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl 60166916 Praha 1, Masarykovo nábř. 250