logo
*
Novinky
*
Působnost Rady
*
Složení Rady
*
Organizační struktura
*
Právní předpisy
*
Judikáty
*
Obvyklé postupy
*
Formuláře žádostí
*
Kalendář Rady
*
Zasedání Rady
*
*
Licenční podmínky
*
Licenční řízení
*
Územní rozšíření
*
Tiskové zprávy
*
Zpravodaj
*
Digitalizace
*
Rozpočet Rady
*
Výroční zprávy
*
Volná pracovní místa
*
Další informace
*
Úřední deska
*
Materiály k připomínkám
*
Názory členů Rady


------
  RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Krátká 10, 100 00 Praha 10
274 813 830, 274 811 826
274 810 885
info@rrtv.cz

ČESKÁ VERZE ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION ENGLISH VERSIONObvyklé postupy (činnosti) správního úřadu
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání veřejnosti


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základě usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy - Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS, spadajících do její působnosti.

Kromě nejčastěji používaných postupů identifikovala Rada i situace, které do působnosti Rady nepatří. Výčet a stručný popis těchto situací usnadňuje veřejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potřebnou k uspokojení jejích požadavků.

Seznam obvyklých postupů podle standardu ISVS


Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib\lib_base.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 91

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib\lib_base.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 91

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib\lib_db.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 92

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib\lib_db.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 92

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\common_html.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 94

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\common_html.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 94

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\common_code.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 95

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\common_code.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 95

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib_queries.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 96

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib_queries.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\config.php on line 96

Fatal error: Call to undefined function: db_connect() in D:\webs\archiv.rrtv.cz\postupy\list.php on line 4
Identifikační číslo návodu Název postupu Základní informace Rozšířená informace Kompletní informace