logo


*
Novinky
*
Působnost Rady
*
Složení Rady
*
Organizační struktura
*
Právní předpisy
*
Judikáty
*
Obvyklé postupy
*
Formuláře žádostí
*
Kalendář Rady
*
Zasedání Rady
*
*
Licenční podmínky
*
Licenční řízení
*
Územní rozšíření
*
Tiskové zprávy
*
Zpravodaj
*
Digitalizace
*
Rozpočet Rady
*
Výroční zprávy
*
Volná pracovní místa
*
Další informace
*
Úřední deska
*
Materiály k připomínkám
*
Názory členů Rady


------
  RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Krátká 10, 100 00 Praha 10
274 813 830, 274 811 826
274 810 885
info@rrtv.cz

ČESKÁ VERZE ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION ENGLISH VERSION


Složení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:
Mandát členů Rady dle § 7 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. je šest let. Do funkce člena Rady nemůže být jmenována osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční období vykonávala tuto funkci. Rada zvolená podle zákona č. 103/1992 Sb. se považuje za Radu podle nového zákona č. 231/2001 Sb. (viz § 68 odst. 8). Délku funkčního období předsedy a místopředsedů Rady stanoví Rada.