logo


TISKOVÁ ZPRÁVARada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém dnešním 16. zasedání
  • tímto reaguje na kampaň v souvislosti s kandidaturou Vladimíra Železného (a jiných pracovníků médií) na politické funkce: Rada jako správní úřad v návaznosti na provedenou právní analýzu již na svém 15. zasedání dne 27. srpna 2002 zaujala stanovisko, že kandidaturou samotnou není porušen zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a dále rozhodla o cíleném monitorování pořadů TV Nova, zejména pak pořadu Volejte řediteli. Ať už je míra vlivu kandidáta na veřejnost jakákoliv, snaha omezovat tento vliv zastavením konkrétního pořadu by byla nad rámec zákona, a tedy neslučitelná se zásadami demokratické společnosti. Rada očekává, že v souvislosti s touto záležitostí a jinými účelovými obviněními Rady bude zachován standardní postup v souladu s platným právem a je připravena spolupracovat na všech úrovních, až po předložení věci případně zřízené vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
  • vydala předchozí souhlas s převodem 34% podílu ve společnosti Radio Bonton, a.s., na italskou společnost Elemedia, S.p.A.;
  • schválila složení své delegace na jednání s experty Stálé komise pro přidružení Generálního ředitelství pro rozšíření Evropské unie, které se bude konat na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze dne 12. září 2002.


V Praze dne 10. září 2002

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kontakt:
Pavel Barák
0724.203430