logo


Zasedání Rady

Zápis 23. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
konaného ve dnech 20. – 21. prosince 2005

Přítomní radní: Gomba, Kantůrková, Kolář, Kostrhun, Matulka, Ondrová, Pejřil, Pospíchal,
Šenkýř, Vaculíková, Žák
Omluveni: Novák – 20. a 21.12., Macková – 20. a 21.12., Ondrová – dopoledne 20.12.,
Šenkýř – dopoledne 20.12., Gomba – 20.12. – odpoledne, Kantůrková – 21.12.
odpoledne
Ověřovatel: Žák, Ondrová
Za Úřad: vedoucí Úřadu Bartoš; zapisovatelka Kolomazníková; Hrubá – k 1, 3 – 42, 56, 59,
01a) c); Zajíc – k 2, 35 – 55, 57, 58, 01b); Šotková – k 2, 16 – 42, 56, 59, 01a), c); Škaloudová – k 2; Skálová – k 2; Cháberová – k 1; Malach – k 56; Kučera – k 56

- Schválení programu 23. zasedání Rady
Rada program schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

- Schválení zápisu 22. zasedání Rady
Rada zápis schvaluje ve znění projednaných změn, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

NAŘÍZENÁ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

1. HELP FILM, s.r.o./ FILMBOX EXTRA, IČ: 26291126 — řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice — ústní jednání dne 20. prosince 2005, 13:30h rozhodnutí o udělení licence LO/400/05
Rada uděluje společnosti HELP FILM, s.r.o. licenci k televiznímu vysílání šířeném prostřednictvím družice na 12 let - název označení programu: FILMBOX EXTRA; územní rozsah vysílání: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

2. SAT Plus, s.r.o./UPC Express – záznam vysílání z období 18. až 25.září 2005 – analýza záznamu-nařízené ústní jednání OP/235/05
Rada odkládá projednávání na příští zasedání.

3. TELEPACE s.r.o., IČ 26849755/Tv NOE – televizní vysílání šíření prostřednictvím družice – žádost o udělení licence – nařízení ústního jednání LO/401/05
Rada nařizuje se společností TELEPACE s.r.o. ústní jednání, výsledek hlasování
9 – 0 – 0

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

4. Český rozhlas / ČRo Region Střední Čechy– rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – odeslání kmitočtů ke koordinaci na ČTÚ TO/165/05
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtů Mladá Boleslav - Doubek 100,3 MHz/2 kW, Kladno - hotel 100,5 MHz/500 W, Rakovník - Louštín 100,4 MHz/2 kW a Příbram - Drahlín 100,0 MHz/3 kW na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

5. RADIO MORAVA, s. r.o. / Kiss Morava – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení TO/164/05
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Mohelnice 96,5 MHz/1 kW na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
Rada přerušuje s provozovatelem RADIO MORAVA, s. r.o. řízení o změně souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Šumperk – Kolšov 96,5 MHz/1 kW na stanoviště Mohelnice – Studená Loučka 96,5 MHz/1 kW z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

6. MAX LOYD, s.r.o. / Info Radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání – odeslání kmitočtu ke koordinaci na ČTÚ a přerušení řízení TO/175/05
Rada vydává souhlas k odeslání kmitočtu Praha – Vinohrady 89,0 MHz/1 kW na ČTÚ ke koordinaci, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
Rada přerušuje s provozovatelem MAX LOYD, s.r.o. řízení o změně souboru technických
parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště a výkonu
vysílače Praha – Vinohrady 89,0 MHz/158 W na stanoviště Praha – UTB z důvodu
zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je
koordinace kmitočtu na ČTÚ, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

7. EVROPA 2, spol. s r.o. / EVROPA 2 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/166/05
Rada vydává provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně technických parametrů (úprava vyzařovacího diagramu a umístění antény) kmitočtu Znojmo – Deblínek 106,7 MHz/1 kW podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování
7 – 0 – 1

8. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/167/05
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Beroun – Záhrabská 102,7 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 8 – 0 – 0

9. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/168/05
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb – Špitálský vrch 104,6 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 9 – 0 – 0

10. Frekvence 1, a.s. / FREKVENCE 1 – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/169/05
Rada vydává provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov III 102,1 MHz/500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 9 – 0 – 0

11. BROADCAST MEDIA, s.r.o. / Radio Beat – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – stanovení souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/170/05
Rada vydává provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Mladá Boleslav – Kosmonosy 94,4 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 8 – 0 – 0

12. Rádio DUHA, spol. s r.o. / EVROPA 2 – Východ – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP
TO/171/05
Rada vydává provozovateli Rádio DUHA, spol. s r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov – Šibeniční vrch 107,8 MHz / 100W v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 7 – 0 – 1

13. Rádio Profil s.r.o. / Radio Hey Profil – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/172/05
Rada vydává provozovateli Rádio Profil s. r. o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov – Šibeniční vrch 94,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 8 – 1 – 0

14. Rádio Profil s.r.o. / Radio Hey Profil – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna souboru technických parametrů – vystavení LTP TO/173/05
Rada vydává provozovateli Rádio Profil s. r. o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Rychnov nad Kněžnou – město 107,6 MHz/500 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování
5 – 2 – 1

15. Pražské inforádio, s.r.o. / Radio Hey Praha – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna územního rozsahu vysílání – zamítnutí žádosti
TO/174/05
Rada nevydává provozovateli Pražské inforádio, s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Odolena Voda 107,8 MHz/100 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (neslučitelnost s leteckou navigační službou), výsledek hlasování 8 – 0 – 0

LICENČNÍ ZÁLEŽITOSTI

16. Změny oznámené provozovateli vysílání – na vědomí LO/412/05
Rada bere na vědomí oznámení rozhlasových a televizních provozovatelů, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

17. AZ MEDIA a.s./AZ Rádio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů – změna (zvýšení) základního kapitálu – předchozí souhlas LO/406/05
Rada vydává provozovateli AZ MEDIA a.s. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci spočívající ve změně (zvýšení) základního kapitálu, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

18. STAR – MONT Pardubice, s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu vysílání a programové nabídky – předchozí souhlas LO/407/05
Rada registruje provozovateli STAR – MONT Pardubice, s.r.o.
a) změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o lokality Mladé Buky, Hostinné, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
b) změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů Minimax, A +, HBO 2, AXN, ČT 24, TA 3, Super RTL, BT, CNN, Jetix, Viasat History, Viasat Explorer, TOP TV, Film 1, TV Paprika, TV Deko, JOJ, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

19. CORSAT s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu a programové nabídky – předchozí souhlas LO/397/05
Rada registruje provozovateli CORSAT s.r.o.
a) změnu územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o lokalitu Krásno nad Bečvou, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
b) změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů Cinemax, Eurosport2, ČT 24, TOP TV, CS Film, Film +, Viasat History, Viasat Explorer, Minimax. A +, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

20. Kabelová televize Kadaň, a.s. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – 1) změna programové nabídky – předchozí souhlas; 2) změna ve složení dozorčí rady, navýšení základního kapitálu a změna stanov – oznámení; 3) upozornění na porušení zákona LO/387/05
Rada registruje provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, a.s. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů Film +, TOP TV, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
Rada bere na vědomí oznámení provozovatele Kabelová televize Kopřivnice, a.s. o změně ve složení dozorčí rady, navýšení základního kapitálu a změně stanov, výsledek hlasování 8 – 0 – 0
Rada vydává provozovateli Kabelová televize Kopřivnice, a.s. upozornění na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změn ve složení dozorčí rady, navýšení základního kapitálu a změny stanov ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

21. KabelSat, s.r.o. – televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – ukončení vysílání programu INFO-NĚMČANY v lokalitě Němčany LO/404/05
Rada bere na vědomí, že provozovateli KabelSat, s.r.o. zanikne dne 31. prosince 2005 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu INFO-NĚMČANY v lokalitě Němčany, výsledek hlasování 7 – 2 – 0

22. KabelSat, s.r.o./INFOkanál Dambořice (Kobeřice, Němčany, Otnice) – televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna licenčních podmínek – předchozí souhlas LO/391/05
Rada vydává provozovateli KabelSat, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek spočívající v rozšíření vysílání o nové programy (infokanály) INFO – HERŠPICE a INFO – TUČAPY určené pro kabelové systémy v lokalitách obcí Heršpice a Tučapy, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

23. KabelSat, s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky a územního rozsahu převzatého vysílání – předchozí souhlas LO/390/05
Rada registruje provozovateli KabelSat, s.r.o. změnu:
1) programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy 24.cz, A + (slovy A plus), Cinemax, Cinemax 2, CS Film, ČT24, FILM BOX, HBO 2, Minimax, NOSTALGIE, AB Moteurs, AXN, Boomerang, CCTV 9, DISCOVERY Civilisations, DISCOVERY Science, ETV - medikus, EUROSPORT 2, Film +, Jetix, Mooby TV, National Geographic Channel, NAUTIK TV, TCM, TV PAPRIKA, VH 1, Viasat Explorer, Viasat History, výsledek hlasování 9 – 0 – 0
2) územního rozsahu převzatého vysílání spočívající v jeho rozšíření o lokality (katastrální území) obcí Heršpice a Tučapy, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

24. Galaxie sport, spol. s r.o./Galaxie sport – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice a kabelových systémů – změna výše základního kapitálu – předchozí souhlas LO/394/05
Rada vydává provozovateli Galaxie sport, spol. s r.o. souhlas ke změně výše základního kapitálu na 70 105 000,- Kč, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

25. Galaxie sport, s.r.o./Galaxie sport – televizní vysílání šířené prostřednictvím kabelových systémů a družice – změna územního rozsahu vysílání – předchozí souhlas; změny na vědomí LO/412/05
Rada
1) vydává provozovateli Galaxie sport, s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání spočívající v jeho rozšíření o kabelové systémy provozovatelů: ANTÉNY 2H+B spol. s r.o., Antény DAKR, spol. s r.o., Bytové a tepelné hospodářství Bučovice, s.r.o., CABTEL mont ZLÍN, s.r.o., COMTES CZ spol. s.r.o., Kabelová televize Karviná, a.s., Kabelová televize Klášterec nad Ohří, spol. s r.o., M – servis Zlín s.r.o. Miroslav Maštalíř, Multi vision, s.r.o. NOEL, v.o.s., NTV cable s.r.o., SATER, v.o.s., SATT, a.s., SELF servis, s.r.o., STAR – nova, spol. s r.o., Stavební bytové družstvo Krušnohor, Josef Švanda, Teletrans, s.r.o., TKR Jašek, s.r.o., výsledek hlasování 7 – 1 – 1
2) bere na vědomí oznámení provozovatele Galaxie sport, s.r.o., že program Galaxie sport, s.r.o. je šířen též v kabelových systémech provozovatelů obec Tursko, Kabel servis Praha, spol. s r.o., AGER, spol. s r.o., nepodléhajících registraci dle § 2 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 7 – 1 – 1

26. Česká programová společnost spol. s r.o./SPEKTRUM – televizní vysílání šířené prostřednictvím družice – změna časového rozsahu vysílání – předchozí souhlas
LO/386/05
Rada vydává provozovateli Česká programová společnost spol. s r.o. souhlas se změnou časového rozsahu vysílání lokální i mezinárodní verze programu SPEKTRUM na 19,5 –20,5 h denně (06:00-01:30 až 02:30 h), výsledek hlasování 10 – 0 – 0

27. Kabelová televize CZ s.r.o. – televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna územního rozsahu – přerušení řízení a výzva k odstranění vad LO/396/05
Rada přerušuje s provozovatelem Kabelová televize CZ s.r.o. řízení o změně územního rozsahu vysílání a vyzývá ho k odstranění nedostatků v žádosti o změnu licence ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

28. Karneval Media s.r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání v kabelových systémech – změna programové nabídky (Private Gold 24 h denně v kabelových systémech DVB – C) – potvrzení o registraci LO/389/05
Rada vydává provozovateli Karneval Media s.r.o. potvrzení o změně časového rozsahu vysílání registrovaného programu Hustler TV spočívající v rozšíření vysílání v čase od 05:00 do 23:00 h na 24 h denně a určeného k šířeni výhradně prostřednictvím kabelových systémů v DVB-C ode dne 15. dubna 2005
Součástí potvrzení jsou podmínky zabezpečení příjmu programu Hustler TV proti nekontrolovatelnému příjmu dětmi a mládeží, výsledek hlasování 7 – 3 – 0

29. JOE Media s.r.o. – žaloba proti rozhodnutí Rady Rn/179/03, kterým byla zamítnuta žádost o udělení krátkodobé licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Limonádový Joe – usnesení Městského soudu v Praze, kterým žalobu odmítá LO/405/05
Rada bere na vědomí usnesení Městského soudu v Praze č.j.: Ca 210/2005 ze dne 27. října 2005, kterým odmítl žalobu JOE Media s.r.o. proti rozhodnutí Rady Rn/179/03 o zamítnutí žádosti o udělení krátkodobé licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Limonádový Joe, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

30. FTV Prima, spol. s r.o./Prima televize – změna v souboru technických parametrů vyjmutím čtrnácti technických prostředků (kmitočtů) dle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. LO/403/05
Rada mění provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. soubor technických parametrů s jeho souhlasem, dle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., a to vyjmutím následujících technických parametrů : Jaroměřice 51. kanál/10 W, Březová u Uherského Hradiště 30. kanál/20W, Drahany 55. kanál/10 W, Holešov 40. kanál/8 W, Husinec 50. kanál/20 W, kamenice 48. kanál/10 W, Košťálov 52. kanál/230 W, Lelekovice 47. kanál/10 W, Nesovice 43. kanál/10 W, Nové Hamry 42. kanál/10 W, Plasy 56. kanál/50 W, Stonařov 51. kanál/20 W, Úsobrno 31. kanál/10 W a Bohuslavice u Zlína 25. kanál/10 W, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

31. Město Vrbno pod Pradědem – žádost o udělení krátkodobé licence k provozování televizního vysílání v systému DVB – T (Regionální televize Praděd) – stanovisko ČTÚ LO/398/05
Rada zamítá žádost Města Vrbno pod Pradědem o udělení krátkodobé licence k provozování televizního vysílání v systému DVB – T (Regionální televize Praděd), s ohledem na stanovisko ČTÚ k územnímu rozsahu zemského digitálního vysílání, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

32. United Teleshop s.r.o., IČ 27115771 – řízení o udělení krátkodobé licence k provozování vysílání na území Prahy kanál 28 LO/421/05
Rada uděluje společnosti United Teleshop s.r.o. krátkodobou licenci k televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů pro území Praha – 28. kanál na dobu 1. ledna 2006 až 28. února 2006, výsledek hlasování 7 – 3 – 1

33. UPC Česká republika, a.s. – podnět posluchače k prověření možného porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (nezařazení programu ČRo 6 do povinné nejnižší programové nabídky) LO/399/05
Rada zahajuje s provozovatelem UPC Česká republika, a.s. řízení o vydání upozornění na možné porušení ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť nezařadil program ČRo 6 do nejnižší programové nabídky, výsledek hlasování 8 – 0 – 0

34. Vyhlášené licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtech Hodonín 91,4 MHz/0,5 kW - informace, odmítnutí LO/408/05
1) Rada odmítá žádost COUNTRY RADIO s.r.o., v souladu s ustanovením § 14 odst. 5) zákona č. 231/2001 Sb., neboť ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 91,4 MHz/0,5 kW neodstranil, výsledek hlasování 9 – 0 – 0
2) Rada bere na vědomí informaci o stavu žádostí o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů na kmitočtu 91,4 MHz/0,5 kW, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

35. Definitely, s. r. o. / Radio HITY– rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/253/05
Rada vydává provozovateli Definitely, s.r.o.souhlas ke změně označení názvu programu z Radia HITY na Fajn Radio Hity, výsledek hlasování 8 – 0 – 1

36. ORION, s.r.o./ORION – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/252/05
Rada vydává provozovateli ORION, s. r. o. souhlas ke změně označení názvu programu z ORION na Hitrádio Orion, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

37. RADIO FM Plzeň, s.r.o./Radio FM Plus – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/254/05
Rada vydává provozovateli RADIO FM Plzeň, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z Radio FM Plus na Hitrádio FM Plus, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

38. Radio Crystal, s.r.o./RADIO CRYSTAL – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/231/05
Rada vydává provozovateli Radio Crystal, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z RADIO CRYSTAL na Hitrádio Crystal, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

39. František Vostál, s.r.o./Rádio Vysočina 94,3 FM – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/230/05
Rada vydává provozovateli František Vostál, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z Rádio Vysočina 94,3 FM na Hitrádio Vysočina 94,3 FM, výsledek hlasování 8 – 1 – 0

40. RADIO FAKTOR, s.r.o./RADIO FAKTOR – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/229/05
Rada vydává provozovateli RADIO FAKTOR, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z RADIO FAKTOR na Hitrádio Faktor, výsledek hlasování 9 – 0 – 0

41. North Music, s.r.o./RÁDIO LABE – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů - změna názvu programu OP/246/05
Rada vydává provozovateli North Music, s.r.o. souhlas ke změně v označení názvu programu z RÁDIO LABE na Hitrádio FM, výsledek hlasování 3 – 7 – 0

42. Radio PROGLAS, s.r.o. / RADIO PROGLAS – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů a družice na základě licence - změna licenčních podmínek OP/243/05
Rada vydává provozovateli Radio PROGLAS, s.r.o. souhlas ke změně programových licenčních podmínek platných pro licence Ru/285/00, Ru/232/03 a Ru/148/02, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

SANKČNÍ ZÁLEŽITOSTI

43. Česká televize/ČT – příspěvek o přeložení koncertu Phila Collinse, pořad Události, 23. října 2005 od 19:15 h OP/227/05
Rada zahajuje s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením reklamy na firmu T-mobile v rámci příspěvku o přeložení koncertu Phila Collinse v pořadu Události dne 23. října 2005 na ČT 1, výsledek hlasování 6 – 5 – 0

44. ESA - rádio, s. r. o./Fajn radio – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů – pořad Udání, vysílán ve dnech 12. října a 4. listopadu 2005 od 6:30 do 8:30 h – analýza pořadu OP/216/05
Rada zahajuje s provozovatelem ESA - rádio, s.r.o./Fajn radio správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona 231/2001 Sb. – bezdůvodně nezobrazovat osoby vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost - za odvysílání pořadu Udání dne 12. října 2005 v 7:09 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 8 – 1 – 1
Rada zahajuje s provozovatelem ESA - rádio, s.r.o./Fajn radio správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona 231/2001 Sb. – bezdůvodně nezobrazovat osoby vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost - za odvysílání pořadu Udání dne 4. listopadu 2005 v 7:08 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 6 – 0 – 4
Rada zahajuje s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. –nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých - za odvysílání pořadu Udání dne 12. října 2005 v 7:09 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 0 – 3
Rada zahajuje s provozovatelem ESA-rádio, s.r.o. / Fajn radio správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. –nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých - za odvysílání pořadu Udání dne 4. listopadu 2005 v 7:09 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 7 – 2 – 1

45. Definitely, s. r. o. /RADIO HITY – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím pozemních vysílačů – pořad Udání, vysílán dne 19. září 2005 od 8:00 do 9:00 h — analýza pořadu OP/214/05
Rada zahajuje s provozovatelem Definitely, s.r.o./RADIO HITY správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) zákona 231/2001 Sb. — bezdůvodně nezobrazovat osoby vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost - pořad Udání, vysílaný v pondělí 19. září 2005 v 8:12 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování, výsledek hlasování 2 – 6 – 2
Rada zahajuje s provozovatelem Definitely, s.r.o. / RADIO HITY správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. – nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 h pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých - pořad Udání, vysílaný dne 19. září 2005 v 8:12 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování 2 – 7 – 1

46. Česká televize/ČT 1 – dvě epizody ze seriálu Dobrá čtvrť, vysílané dne 5. a 10. října 2005 od 20:00 h – analýza pořadu OP/249/05
Rada podnět odkládá, protože analýza dvou dílů seriálu Dobrá čtvrť, které byly vysílané dne 5. a 10. října 2005, neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0

47. Karneval Media, s.r.o./JETIX – záznam kontinuálního vysílání ze dne 17. října 2005 z časového úseku od 12:15 do 16:00 h – analýza vysílání OP/247/05
Rada podnět odkládá, protože analýza programu JETIX neprokázala porušení zákona č. 231/2001 Sb., výsledek hlasování 10 – 0 – 0

48. FTV PRIMA, spol. s r.o / Prima – reality show Vyvolení, vysílaná ve dnech od čtvrtka 10. listopadu 2005 do středy 23. listopadu 2005 v časovém rozmezí 6:00 – 22:00 h – analýza záznamu OP/258/05
Rada zahajuje s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 48 odst. 1, písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. v pořadu, který byl vysílán dne 19. listopadu od 12:20 h a vyzývá provozovatele k vyjádření, výsledek hlasování
7 – 2 – 0

49. CET 21 s.r.o / Nova – reality show Big Brother, vysílaná ve dnech od čtvrtka 10. listopadu 2005 do středy 23. listopadu 2005 v časovém rozmezí 6:00 – 22:00 h – analýza záznamu OP/257/05
Rada zahajuje s CET 21 s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. - vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22.00 hodin – prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží v pořadu Big Brother dne 18. listopadu 2005 od 17:15 h a vyzývá provozovatele k vyjádření 8 – 1 – 1
Rada zahajuje s CET 21 s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1, písm. g) zákona 231/2001 Sb. - vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22.00 hodin – prezentace vulgárních výrazů a dalších obsahově nevhodných pasáží v pořadu Big Brother dne 23. listopadu 2005 od 20:00 h a vyzývá provozovatele k vyjádření 7 – 1 – 2

50. Různí provozovatelé – aktuální souhrn podnětů a stížností na rozhlasové a televizní vysílání – podklad pro rozhodnutí o dalším postupu OP/259/05
Rada se seznámila s podněty a stížnostmi a rozhodla, kterými se bude zabývat.

51. 1. pozitivní s.r.o. – správní řízení ve věci možného porušení ustanovení 2b zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému mohlo dojít zpracováním rozhlasové reklamy telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“ po výzvě k vyjádření OPA/427/05
Rada ukládá společnosti 1. pozitivní s.r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč za zpracování rozhlasové reklamy na telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“, výsledek hlasování
7 – 0 – 3

52. TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. – správní řízení ve věci možného porušení ustanovení 2b zákona č. 40/1 995 Sb., ke kterému mohlo dojít zadáním rozhlasové reklamy na telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“ po výzvě k vyjádření OPA/426/05
Rada ukládá společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. pokutu ve výši 100 000,- Kč za to, že zadala do rozhlasového vysílání reklamu na telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“, v níž chybělo upozornění na časové omezení slevy výsledek hlasování 8 – 0 – 2
Rada zahajuje s provozovatelem Evropa 2, spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení § 2 odst. b) zákona č. 40/1995 Sb. – odvysíláním rozhlasové reklamy na telekomunikační službu „TISCALI Internet 24“, v níž chybělo upozornění na časové omezení slevy, výsledek hlasování 8 – 0 – 2

53. TELE2 s.r.o. — informace k podnětu na zahájení správního řízení podaného společností ČESKÝ TELECOM, a.s. ve věci reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem „Komfort“ OPA/420/05
Rada zahajuje společností TELE2 s.r.o. správní řízení pro možné porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním a odvysíláním televizní reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem „Komfort“, výsledek hlasování 10 – 0 – 0
Rada zahajuje s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení ust. 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním a odvysíláním televizní reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE2 s.r.o. pod názvem „Komfort“, výsledek hlasování 9 – 0 – 1

54. CET 21 spol. s r.o. – vyjádření k zahájení správních řízení č.j. Rpo/145-150/05 a 153/05 o možném porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Tohoto porušení se mohl účastník řízení dopustit tím, že ve dnech 30. září až 9. října 2005 odvysílal pořady ze série Big Brother se závadným obsahem OPA/432/05
Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 30. září 2005 v době od 17:15 do 18:10 h, výsledek hlasování 10 – 0 – 1

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 2 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 1. října 2005 v době od 11:45 do 12:00 h, výsledek hlasování
8 – 0 – 3

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 1 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 2. října 2005 v době od 20:00 do 21:55 h, výsledek hlasování 10 – 1 – 0

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 3. října 2005 v době od 17:15 do 18:10 h, výsledek hlasování
8 – 0 – 1

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 8. října 2005 v době od 20:00 do 20:20 h, výsledek hlasování
7 – 1 – 1

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 9. října 2005 v čase 11:45 – 12:20 h, výsledek hlasování
7 – 2 – 2

Rada ukládá společnosti CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 1 500 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. g) – povinností nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 h do vysílání pořady, které mohou ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – za pořad Big Brother ze dne 9. října 2005 v čase 20:00 – 21:00 h, výsledek hlasování
10 – 1 – 0

55. Řízení o uložení pokuty podle zákona o reklamě – vedení správních řízení v případech, kdy je zjištěno porušení zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. OPA/441/05
Rada projednávání odkládá na příští zasedání.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ

56. Licenční řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T pro vysílací síť B a C – informace o postupu Rady
LO/372/05

57. FTV Prima, spol. s r.o. – žádost o prodloužení lhůty k vyjádření v řízeních č.j.: Rpo/199 – 204/05, zahájeným z důvodu možného porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping OPA/445/05
Rada vydává souhlas k prodloužení lhůty k vyjádření k zahájení správních řízení č.j.: Rpo/199 – 204/05 pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. porušení povinnosti nezařazovat do vysílání skrytou a podprahovou reklamu a teleshopping, do 5. ledna 2006, výsledek hlasování 10 – 0 – 0

58. FTV Prima, spol. s r.o. – žádost o prodloužení lhůty k vyjádření v řízení č.j.: Rpo/197/05-V pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., (tj. reklama a teleshopping, které podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí)
OPA/446/05
Rada vydává souhlas společnosti FTV Prima, spol. s r.o. k prodloužení lhůty k vyjádření k zahájení správního řízení č.j.: Rpo/197/05-V pro možné porušení § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., (tj. reklama a teleshopping, které podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí), výsledek hlasování 10 – 0 – 0

59. Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. – převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů – změna programové nabídky – přerušení řízení – prodloužení lhůty k odstranění vad LO/426/05
Rada prodlužuje provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. lhůtu k odstranění vad oznámení o změně registrace a vyzývá ho k jejich odstranění do 31. ledna 2006, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

Připravili: místopředseda Šenkýř, ředitelka správního odboru Hrubá
Zapsala: Kolomazníková
Ověřil: Ondrová, Žák
Předsedající: předseda Pospíchal