logo
http://www.rrtv.cz


*
Novinky
*
Působnost Rady
*
Složení Rady
*
Organizační struktura
*
Právní předpisy
*
Judikáty
*
Obvyklé postupy
*
Formuláře žádostí
*
Kalendář Rady
*
Zasedání Rady
*
*
Licenční podmínky
*
Licenční řízení
*
Územní rozšíření
*
Tiskové zprávy
*
Zpravodaj
*
Digitalizace
*
Rozpočet Rady
*
Výroční zprávy
*
Volná pracovní místa
*
Další informace
*
Úřední deska
*
Materiály k připomínkám
*
Názory členů Rady


------
 
  RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
 
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Krátká 10, 100 00 Praha 10
274 813 830, 274 811 826
274 810 885
info@rrtv.cz

ČESKÁ VERZE ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION ENGLISH VERSION

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání.

Rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené právními předpisy.

Povinně zveřejňované informace (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

1. Oficiální název Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
2. Důvod a způsob založení zřízena podle § 4 odst. 1 s působností dle § 5 zákona č. 231/2001 Sb.
3. Organizační struktura členění správního úřadu
4. Kontaktní spojení adresa: Krátká 10, 100 00 Praha 10
    telefon: 274 811 826, 274 813 830
    fax: 274 810 885
    elektronická adresa: info@rrtv.cz
5. Bankovní spojení 19223001/0710 platby veřejnosti podle účelu s předčíslím např. :
           správní poplatky 3711
           pokuty 3754
6. 45 25 10 02
7. DIČ Rada není plátcem daně
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce výroční zpráva za rok 2003 (kap. 10)
9. Žádosti o informace podat v sídle nebo zaslat na adresu Rady; způsob podávání žádostí o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání podat v sídle nebo zaslat na adresu Rady
11. Opravné prostředky místa, lhůty a způsoby podání odvolání proti rozhodnutím o odmítnutí žádosti
12. Formuláře jednotlivé vzory žádostí a přihlášek; způsob, jak formuláře získat v sídle nebo na adrese Rady
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací návody pro řešení nejrůznějších situací, spadajících do působnosti Rady
14. Nejdůležitější předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Rada jedná a rozhoduje
15. Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva o poskytování informací výroční zpráva za rok 2003 (kap. 10)
17. Úřední deska úřední deska
Zčásti aktualizováno dne 2. března 2004


Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib\lib_base.php) [
function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 94

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib\lib_base.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 94

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib\lib_db.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 95

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib\lib_db.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 95

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\common_html.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 97

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\common_html.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 97

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\common_code.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 98

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\common_code.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 98

Warning: main(d:\Webs\licence\doc\lib_queries.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 99

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'd:\Webs\licence\doc\lib_queries.php' for inclusion (include_path='.;c:\php4\pear') in D:\webs\archiv.rrtv.cz\include\config.php on line 99

Fatal error: Call to undefined function: db_connect() in D:\webs\archiv.rrtv.cz\cz\index.html on line 192