logo

Základní normy vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání:
Všechny aktuálně účinné tuzemské předpisy najdete na adrese portálu veřejné správy http://portal.gov.czPrávní předpisy mezinárodně smluvníVnitřní předpisy Rady: