logo

ZPRÁVA O STAVU VYSÍLÁNÍ
A ČINNOSTI RADY PRO ROZHLASOVÉ
A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
za období 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003
Dokument je uložený ve formátu Microsoft Word 97:

  • Kapitola 1-10 (Komprimovaný soubor typu ZIP - velikost 235 kB)
  • Kapitola 11 (Komprimovaný soubor typu ZIP - velikost 1,4 MB)ON-LINE VERZE:

OBSAH
Kapitola Název
1 Úvodní slovo
2 SITUACE VE VYSÍLÁNÍ A PŘEVZATÉM VYSÍLÁNÍ
2.1 Rozhlasové vysílání analogové terestrické
2.1.1 Veřejnoprávní rozhlasové vysílání
2.1.2 Celoplošné a místní terestrické rozhlasové vysílání provozovatelů s licencí
2.1.2.1 Celoplošné terestrické rozhlasové vysílání provozovatelů s licencí
2.1.2.2 Místní terestrické rozhlasové vysílání provozovatelů s licencí
2.1.2.3 Diskutovaná kauza - M-Publicity
2.2 Televizní vysílání analogové terestrické
2.2.1 Veřejnoprávní televizní vysílání
2.2.2 Celoplošné a místní terestrické televizní vysílání provozovatelů s licencí
2.2.2.1 Celoplošné terestrické televizní vysílání provozovatelů s licencí
2.2.2.2 Místní terestrické televizní vysílání provozovatelů s licencí
2.3 Digitální terestrické rozhlasové a televizní vysílání
2.4 Rozhlasové a televizní vysílání, převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím družice a kabelových systémů
2.4.1 Rozhlasové a televizní vysílání, převzaté vysílání prostřednictvím družice
2.4.2 Rozhlasové a televizní vysílání, převzaté vysílání v kabelových systémech
2.4.2.1 Rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
2.4.2.2 Převzaté rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů
2.4.2.3 Televizní vysílání a převzaté televizní vysílání systémem MMDS /A>
2.5 Tendence, otevřené otázky, návrhy Rady
2.5.1 Sankce
2.5.2 Správní poplatky
2.5.3 Soudní spory nesankčního charakteru
2.5.4 Audit kmitočtového spektra
2.5.5 Trendy ve vysílání
2.5.6 Komunitní vysílání
3 DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI VYSÍLÁNÍ, ULOŽENÉ SANKCE, LEGISLATIVA, JUDIKATURA
3.1 Mediální zákon
3.2 Zákon o elektronických komunikacích
3.3 Judikatura
3.3.1 Reklama určená osobám mladším 15 let, nebo ve které vystupují osoby mladší 15 let a která podporuje chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj
3.3.2 Odvysílání pořadu, který by mohl ohrozit mravní vývoje mládeže
3.3.3 Přerušování pořadů pro děti reklamou
3.3.4 Odvysílání pořadu, který by mohl ohrozit mravní vývoje mládeže
3.3.5 Upozornění na porušení zákona nelze považovat za okolnost přitěžující při rozhodování o výši pokuty
3.4 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených zákonem č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a mediálním zákonem
3.4.2 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených mediálním zákonem
3.4.3 Přehled upozornění a pokut za porušení povinností stanovených zákonem o reklamě
3.5 Návrhy na přezkoumání rozhodnutí Rady soudem a řízení o nich
4 VÝSLEDKY KONTROL DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH MEDIÁLNÍM ZÁKONEM A PODMÍNEK STANOVENÝCH PROVOZOVATELŮM
4.1 Televizní vysílání
4.1.1 Celoplošné televizní vysílání
4.1.1.1 Výsledky analýz celoplošného televizního vysílání u konkrétních pořadů
4.1.1.2 Reklama, teleshopping, sponzoring
4.1.1.3 Objektivita a vyváženost
4.1.2 Místní televizní vysílání
4.2 Rozhlasové vysílání
4.2.1 Kontrola dodržování právních předpisů a licenčních podmínek v rozhlasovém vysílání
4.2.2 Vyhodnocení monitoringu
4.2.3 Kontrola dodržování technických parametrů
5 UDĚLENÍ LICENCÍ K VYSÍLÁNÍ, REGISTRACE PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
5.1 Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, družic a kabelových systémů
5.1.1 Řízení o udělení licence provozovatelů rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
5.1.2 Řízení o udělení licence provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
5.1.3 Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
5.1.4 Řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
5.1.5 Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice
5.1.6 Řízení o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
5.2 Řízení o registraci převzatého vysílání
5.2.1 Převzaté vysílání v kabelových systémech
5.2.2 Převzaté družicové vysílání
5.2.3 Převzaté televizní vysílání systémem MMDS (2,1 -2,3 GHz)
6 ZMĚNY OPRÁVNĚNÍ K VYSÍLÁNÍ A PŘEVZATÉMU VYSÍLÁNÍ
6.1 Řízení o změně licencí k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, kabelových systémů a družic
6.1.1 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
6.1.2 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů
6.1.3 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
6.1.4 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
6.1.5 Řízení o změně licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice
6.1.6 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
6.1.7 Řízení o změně licence k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů a družice
6.2 Řízení o změně oprávnění k převzatému vysílání
6.2.1 Převzaté vysílání v kabelových systémech
6.2.2 Převzaté družicové vysílání
6.2.3 Převzaté televizní vysílání systémem MMDS (2,1 -2,3 GHz)
6.2.4 Převzaté vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (experimentální zemské digitální vysílání)
7 PODPORA EVROPSKÉ TVORBY, EVROPSKÉ NEZÁVISLÉ A SOUČASNÉ TVORBY
7.1 Povinnosti provozovatelů při vysílání evropských děl, evropské nezávislé a soudobé tvorby podle mediálního zákona
7.2 Výsledky kontroly a zhodnocení plnění mediálního zákona ve věci podpory evropské tvorby, evropské nezávislé a současné tvorby
8 VYUŽÍVÁNÍ KMITOČTOVÉHO SPEKTRA URČENÉHO PRO VYSÍLÁNÍ
8.1 Kmitočty pro zemské televizní vysílání
8.2 Kmitočty pro rozhlasové vysílání
9 NÁVRHY OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH NOVÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI VYSÍLÁNÍ
9.1 Digitální rozhlas T-DAB
9.2 Digitální rozhlas DRM
9.3 Zemská digitální televize DVB-T
9.4 Legislativa
9.5 Stanovisko Rady k digitalizaci rozhlasového a televizního vysílání
9.6 Vyšší kmitočtová pásma
9.7 Dodatek - Rakouský harmonogram zavádění digitálního vysílání
10 ČINNOST RADY A JEJÍCH ORGÁNŮ
10.1 Složení Rady, struktura Úřadu Rady
10.2 Financování činnosti Rady a Úřadu Rady, výběr správních poplatků a pokut
10.2.1 Mzdové výdaje
10.2.2 Ostatní neinvestiční výdaje
10.2.3 Kapitálové výdaje
10.2.4 Správní poplatky a pokuty v roce 2003
10.2.5 Zákon o státním rozpočtu na rok 2004
10.3 Činnost Rady v číslech
10.4 Komunikace Rady s veřejností. Petice, stížnosti, poskytování informací
10.5 Zahraniční aktivity Rady
10.5.1 Aktivity Rady související s členstvím ČR v Radě Evropy (RE)
10.5.2 Aktivity Rady související s přidružením a přistoupením České republiky k Evropskému společenství (EU)
10.5.3 Jiné aktivity Rady související s mezinárodními závazky České republiky
10.5.4 Spolupráce v rámci Evropské platformy regulačních institucí v médiích (EPRA)
10.5.5 Samostatné mezinárodní akce
10.5.6 Jiné mezinárodní a zahraniční styky
11 SEZNAMY PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ A PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ
11.1 Abecední seznamy provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání
11.1.1 Abecední seznam provozovatelů vysílání s licencí
11.1.2 Abecední seznam provozovatelů převzatého vysílání
11.2 Rejstříky provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání podle technických prostředků
11.2.1 Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, družice a kabelových systémů
11.2.1.1 Provozovatelé rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
11.2.1.2 Provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů
11.2.1.3 Provozovatelé rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
11.2.1.4 Provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
11.2.1.5 Provozovatelé rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družice
11.2.1.6 Provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice
11.2.1.7 Provozovatelé rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím kabelového systému a družice
11.2.1.8 Provozovatelé televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelového systému a družice
11.2.2 Provozovatelé převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů, družice a kabelových systémů
11.2.2.1 Provozovatelé převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
11.2.2.2 Provozovatelé převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice
11.2.2.3 Provozovatelé převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů (systém MMDS v pásmu 2,1 -2,3 GHz - 6 kanálů)
11.2.2.4 Provozovatelé převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (experimentální zemské digitální vysílání)
11.2.3 Provozovatelé vysílání ze zákona
11.2.3.1 Rozhlasové vysílání
11.2.3.2 Televizní vysílání
11.3 Abecední seznam názvů programů (stanic) provozovatelů vysílání s licencí
11.4 Registrované zahraniční televizní programy provozovatelů převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů
11.5 Mapy území pokrytého signálem celoplošných TV stanic, umístění vysílačů zemského RV vysílání
11.6 Plán využití kmitočtů (s přidělenými výkony) určených pro rozhlasové a televizní vysílání
11.6.1 Rozhlasové vysílání
11.6.2 Televizní vysílání